Мода и бизнес стратегии

Кратко представяне на програмата:

Програма "Мода и бизнес стратегии" представлява уникална комбинация между теоретични и практически занимания от областта на модния дизайн, като успешно съчетава курсове с творческа насоченост и бизнес ориентирани курсове. Знанията и уменията, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите да работят и реализират свои проекти не само като дизайнери, но и като маркетинг и мениджмънт специалисти в модната индустрия. Програмата предлага курсове по проектиране на облекло и текстил, конструиране, технология и мулаж, медии и реклама, маркетинг стратегии и моден мърчандайзинг, които се водят от специалисти, доказали се в практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода и бизнес стратегии
 • проф. Кристиан Банков, д.н. MODM205 Бранд мениджмънт MODM212 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт
 • проф. д-р Борис Сергинов MODM106 Компютърна графика в модата MODM113 Проект: Компютърна графика в модата
 • проф. д-р Елена Тодорова MODM105 Дизайн на плетачни изделия MODM112 Самостоятелна работа: Дизайн на плетачни изделия MODM304 Плетачни изделия - конструиране, моделиране и технология
 • проф. д-р Емилия Панайотова MODM104 Текстилни техники - Принт студио MODM111 Проект: Принт студио MODM207 Текстилни техники - повърхности MODM214 Проект: Текстилни техники - повърхности
 • доц. д-р Кристина Савова MODM403 Въведение в дизайна MODM404 Графични изображения в модата
 • доц. д-р Яна Дворецка MODM306 Културни и социални контексти в модата MODM403 Въведение в дизайна
 • доц. Христо Петров   MODM305 Технология на облеклото
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODM217 Основи на CAD CAM системите MODM218 Самостоятелна работа: Основи на CAD CAM системите MODM401 Конструиране на облеклото
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов MODM106 Компютърна графика в модата MODM113 Проект: Компютърна графика в модата
 • д-р Николай Пачев MODM101 Дизайн процес - I част MODM103 Мода и реклама MODM108 Самостоятелна работа: Дизайн процес - I част MODM110 Проект: Мода и реклама MODM201 Дизайн процес - II част MODM203 Медии и комуникации в модата MODM208 Самостоятелна работа: Дизайн процес - II част MODM210 Проект: Медии и комуникации в модата MODM301 Дизайн процес - III част MODM308 Практика: Мода и бизнес стратегии
 • преп. Татяна Пенчева MODM401 Конструиране на облеклото MODM402 Моделиране на облеклото
 • Александър Гергинов MODM105 Дизайн на плетачни изделия MODM112 Самостоятелна работа: Дизайн на плетачни изделия MODM304 Плетачни изделия - конструиране, моделиране и технология
 • Веселин Йорданов   MODM201 Дизайн процес - II част
 • Веселин Йорданов MODM101 Дизайн процес - I част
 • Дарина Манченко MODM102 Мулаж - обемно изображение - I част MODM109 Проект: Мулаж - обемно изображение - I част MODM202 Мулаж - обемно изображение - II част MODM209 Проект: Мулаж - обемно изображение - II част MODM307 Haute Couture - конструиране и моделиране
 • Мария Телбис MODM204 Маркетингови стратегии в модата MODM211 Самостоятелна работа: Маркетингови стратегии в модата
 • Рени Бинева MODM302 CAD CAM система OPTITEX
 • Сандра Клинчева MODM103 Мода и реклама MODM110 Проект: Мода и реклама MODM203 Медии и комуникации в модата MODM210 Проект: Медии и комуникации в модата
 • Светослав Билярски MODM114 Самостоятелна работа: Бранд билдинг
 • Светослав Петров MODM107 Бранд билдинг MODM303 Моден мениджмънт и мърчандайзинг
 • Теодора Момекова MODM306 Културни и социални контексти в модата