Мултимедия и компютърна анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Екипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация
 • проф. д-р Георги Тупаров INFM003 Бази от данни и информационни системи
 • проф. д-р Господин Желев CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии CSTM103 Методи за интегриране на мултимедийни среди CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM209 Проектиране и реализация на компютърни игри CSTM262 Самостоятелна работа: Проектиране на компютърни игри
 • проф. д-р Милена Лазарова-Мицева CSTM159 Самостоятелна работа: Географски информационни системи CSTM207 Географски информационни системи
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTM162 Самостоятелна работа: Програмни средства за синтезиране на музика CSTM204 Програмни средства за обработване и синтезиране на музика
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTM016 Основни методи на тримерната компютърна графика и фотореалистична визуализация CSTM031 Самостоятелна работа: Тримерно моделиране
 • проф. Румен Райчев CSTM014 Графичен дизайн CSTM017 Графичен дизайн CSTM035 Самостоятелна работа: Графичен дизайн CSTM043 Самостоятелна работа: Компютърен цветен дизайн и формообразуване CSTM056 Самостоятелна работа: Графичен дизайн CSTM305 Компютърен цветен дизайн и формообразуване
 • доц. д-р Ангел Ангелов CSTM165 Самостоятелна работа: Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM450 Стаж: Мултимедия, компютърна графика и анимация
 • доц. д-р Арсен Минков CSTM203 Компютърни системи и технологии в графичния дизайн CSTM266 Самостоятелна работа: Компютърни системи и технологии в графичния дизайн
 • доц. д-р Димитър Шикаланов CSTM011 Геометрично моделиране CSTM054 Самостоятелна работа: Геометрично моделиране
 • доц. д-р Николай Докев INFM004 Oперационни системи и мрежи INFM034 Проект: Операционни системи и мрежи
 • доц. д-р Панчо Томов CSTM210 Обработка на растерни фотореалистични изображения CSTM263 Самостоятелна работа: Обработка на растерни фотореалистични изображения
 • доц. д-р Юлиана Пенева INFM003 Бази от данни и информационни системи INFM033 Проект: Бази от данни
 • доц. Георги Доброславов CSTM010 Графичен дизайн на печатни издания CSTM053 Самостоятелна работа: Графичен дизайн на печатни издания
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTM020 Моделиране и фотореалистична визуализация CSTM032 Самостоятелна работа: Фотореалистична визуализация CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM150 Самостоятелна работа: Създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM151 Самостоятелна работа: Разработка на сложни фотореалистични обекти CSTM212 Основи на фотореалистичното моделиране и текстуриране CSTM250 Самостоятелна работа: Методи за тримерна компютърна анимация CSTM403 Моделиране за компютърни игри с UDK
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии CSTM034 Самостоятелна работа: Въведение в мултимедийните технологии CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM153 Проект по разработка и реализация на на интегрирани мултимедийни среди CSTM402 Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM900 Проектиране и реализация на WEB приложения
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTM109 Цифрова обработка и анализ на изображения в графични редактори CSTM158 Самостоятелна работа: Цифрова обработка и анализ на изображения
 • д-р Веселин Георгиев CSTM013 Основни методи на тримерната компютърна анимация CSTM033 Самостоятелна работа: Тримерна компютърна анимация CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация CSTM213 Анимация на персонажи CSTM214 Самостоятелна работа: Анимация на персонажи CSTM401 Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени CSTM404 Анимация за компютърни игри с UDK
 • д-р Константин Костадинов CSTM019 Управление на Web сървъри CSTM058 Самостоятелна работа: Управление на Web сървъри
 • д-р Лилия Павлова CSTM106 Художествено проектиране и оформление CSTM155 Самостоятелна работа: Художествено проектиране и оформление
 • преп. Красимир Иванов CSTM018 Класически анимационни техники CSTM057 Самостоятелна работа: Класически анимационни техники
 • Венцислав Йорданов CSTM012 Програмно музикално осигуряване CSTM055 Самостоятелна работа: Програмно музикално осигуряване
 • Илия Горанов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн INFM036 Проект: Уебдизайн
 • Людмил Димитров CSTM104 Упражнения по интегриране на мултимедийни среди CSTM206 Видео обработката и постпродукция