Psychology

Кратко представяне на програмата:

In Year 1 and Year 2 of the program students are offered general education courses, introductory courses (in general psychology, cognitive science, personality psychology, social psychology, clinical psychology, etc.), and practical courses (research methods in psychology, statistics in behavioral research, communication skills and academic writing in English). In Year 3 and Year 4, students choose among several advanced courses in methodology of psychological research, and form a concentration either in cognitive science or in clinical psychology. The program is in compliance with the rules of EuroPsy (the requirements of the European Federation of Psychological Associations for professional training of psychologists).

прочети още
Psychology
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYE302 Психологически извод PSYE305 Възприятие PSYE311 Психофизика PSYE409 Стаж в лаборатория
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYE312 Психологическо скалиране PSYE313 Психологическо тестиране PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • проф. д-р Катя Стойчева PSYE207 Психология на личността - I част PSYE412 Психология на творчеството PSYE417 Психология на личността - II част
 • проф. д-р Красимир Калинов PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYE109 История и философия на психологията - І част PSYE110 История и философия на психологията - ІІ част PSYE310 Теоретично насочено изследване
 • проф. Людмила Дончева-Петкова PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част
 • доц. д-р Георги Петков PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE313 Психологическо тестиране PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • доц. д-р Елена Андонова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE315 Език и съзнание PSYE405 Пространствено познание и комуникация PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE316 Психопатология PSYE317 Психопатология на развитието
 • доц. д-р Мария Трифонова PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE418 Психология на развитието - II част
 • доц. д-р Морис Гринберг PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE421 Проследяване на движенията на очите PSYE502 Основи на моделирането в психологията PSYE503 Модели и симулации в съвременната когнитивна психология
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYE307 Въведение в психотерапията PSYE308 Увод в психоанализата PSYE317 Психопатология на развитието PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите PSYE416 Стаж в училище, детска градина или дом PSYE419 Клинична психология - II част PSYE422 Въведение в психотерапията II
 • доц. д-р Пенка Христова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE306 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYE314 Памет и обучение PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE404 Моторна когниция
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYE101 Изследователски методи в психологията - I част PSYE102 Изследователски методи в психологията - II част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE411 Познание и емоции PSYE421 Проследяване на движенията на очите
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE305 Възприятие
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология PSYE305 Възприятие PSYE309 Практика в лаборатория PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYE302 Психологически извод PSYE309 Практика в лаборатория PSYE311 Психофизика PSYE318 Практика: Изследователски проект
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYE317 Психопатология на развитието PSYE413 Психодиагностика - деца
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYE308 Увод в психоанализата PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите PSYE419 Клинична психология - II част
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYE320 Организационна психология - I част PSYE420 Организационна психология - II част
 • ас. Веселина Къдрева PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE411 Познание и емоции
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част
 • Мален Маленов PSYE414 Клинично интервю PSYE415 Психология на зависимостите
 • Милен Маленов   PSYE419 Клинична психология - II част