Графично и пространствено проектиране

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава специалисти в една от най-бурно развиващите се области на съвременните компютърни технологии. Обучението преминава през курсове по приложна графика, компютърна графика и илюстрация, графичен дизайн на страница, книга, списание, плакат, рекламен дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, проекти и семинари.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графичен дизайн
Квалификация: магистър по графичен дизайн

Практики:

Програмата включва практики в областта на дизайна на експозиционни площи, организиране на електронни издания, уеб дизайн, участие в художествени проекти.

Международна мобилност:

ПAcademia di Belle Arti di Brera, Milano, Италия

Universite de Lorraine, Нанси, Франция

University of Lapland, Финландия

University of Cannakkale Onsekiz Mart, Турция

Maltepe University, Istanbul, Турция

Aristotle University, Thessaloniki, Гърция

Eskola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Испания

Sahion University of applied sciences, Холандия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения:

- в областта на графичния дизайн и рекламата, като са усвоили творческото приложение на съвременните компютърни технологии в двумерното и тримерно визуализиране и анимиране;

- в издателската дейност, използвайки съвременните компютърни технологии в двумерното визуализиране;

- за проектирaне на изложбени пространства на базата на тримерното визуализиране;

- за проектирaне на опаковки, с необходимите познания и умения за използване на съвременните компютърни технологии в тримерното моделиране;

- за проектиране на плакати;

- в областта на виртуалната сцeнография, видеорекламата и майсторската фотография

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите са високо квалифицирани експерти в тотал графичния дизайн и художествено-пространственото оформление. Това им позволява да работят в дизайнерски студиа (при дизайн на фирмен знак и шрифт), PR агенции (при изготвяне на рекламни материали), издателски фирми (художествено оформление), корпорации и фирми (за развитие на корпоративна идентичност, уебсайт и др.)

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес