Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Основната привлекателност е симбиозата между изкуство от стъкло с архитектурата и дизайна и обратно; завършилите програмата ще получат и отлична практическа и теоретична подготовка; профилът на кандидат студентите са бакалаври от програми по изкуства и дизайн, както магистри по архитектура от НБУ и други ВУЗ-ове. Програмата е съвместна с университета "Тамаш Батия" гр. Злин, Чехия. Цикълът на обучение е две години/четири семестърa. Програмата предлага курсове на английски и чешки език

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Изобразително изкуство - стъкло
Квалификация: магистър худоджник-дизайнер (стъкло/силикатни форми)

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по изкуства (художник-дизайнер); работа в областта на дизайна, вътрешната архитектура, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и стъкларската индустрия.

Дипломиране:

Магистърска теза (реализиране на проект в материал).

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите получават образователна и професионална квалификация магистър по изкуства (художник-дизайнер); работа в областта на дизайна, вътрешната архитектура, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и стъкларската индустрия.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства