Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на вградените компютърни системи. Успешното проектиране на вградени системи предполага системен подход, който на свой ред изисква ориентация на обучението, различна от тази в традиционните компютърни науки. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в проектирането и приложението на вградени системи. Програмата включва и два курса по Софтуерни архитектури, разработени от Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University.

Обучението се провежда изцяло на английски език.

Програмата предлага подготвителен блок за кандидати от други области.

прочети още
Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Вградени системи (на български или английски език)
Квалификация: магистър по вградени системи

Международна мобилност:

Установени са контакти с Техническия университет на Дания, Университета на Южна Дания, Университета на Патра, Гърция и Кралския институт за технологии (KTH), Швеция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания по компютърни системи и тяхното приложение като съставна част на други технически системи. Специалисти са по проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на вградени компютърни системи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в институти, лаборатории и фирми, в които се разработват вградени системи.

Департамент, предложил програмата:

Информатика