Сценичен дизайн и медии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Сценичен дизайн и медии" е програма в областта на пластичните изкуства, китното и телевизията, която в университета се предшества от бакалавърски програми в тези области, но приема и студенти, завършили други университети и специалности, което дава възможност за създаване на разнообразна творческа и интелектуална среда. Интересен факт е, че в балканските страни не съществува в момента специализация за дизайн в киното и телевизията, а в учебните заведения на Европейския съюз съществуват такива специалности само на 5 места.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Сценичен дизайн и медии
Квалификация: художник - магистър по сценичен дизайн

Практики:

Програмата включва практики и стажове в театъра на НБУ, други театри, кино и телевизионни студия, в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации.

Международна мобилност:

Договори по програма "Еразъм/Сократ" с художествени академии във Франция, Испания, Полша, Чехия, Турция, Договор за сътрудничество и взаимен обмен - САЩ, Университета на Джорджия - Атина

Дипломиране: Завършването на обучението в магистърска програма става със защита на магистърска теза или държавен изпит, след покриване изискванията на програмната схема.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения в областта на историята и теорията на дизайна в театъра, киното, и телевизията, необходимите познания и умения за творческо приложение в произведенията и проектите си в областта на театрална, телевизионна и кинопостановка. Притежават умения да боравят със съвременни компютърни и мултимедийни технологии, да ползват класически и съвременни методи за художествено проектиране, както и да осъществяват на практика създадените от тях театрални, кино, телевизионни, шоу и инсталационни проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства