Археологически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователска и предлага обучение в най-новите методи и теоретични постижения на съвременната археология. Програмата има три специализации: праистория, антична археология и средновековна археология.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Археологически изследвания

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Антична археология
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Специализация: Праистория
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Специализация: Средновековна археология
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Практики:

Програмата предлага участие в теренни обхождания, сондажни проучвания, археологически разкопки, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи.

Международна мобилност:

Към програмата има подписани договори за сътрудничество с Университет в Дърам, Великобритания; Университет в Лиеж, Белгия; Ягелонски университет, Полша; Университет в Истанбул, Турция; Университет "Александру Йоан Куза", Яш, Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще притежават знания и умения:

" да ръководят полеви археологически изследвания и кабинетни проучвания, както и да познават и прилагат принципите на интердисциплинарните изследвания;

" да работят като експерти в държавната и общинска администрация, музеи и галерии;

" да популяризират археологически паметници в областта на културния туризъм и рекламата;

" да търсят, класифицират и публикуват археологическа информация в електронен вид.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като експерти в научноизследователски центрове; национални и регионални археологически и исторически музеи; в сферата на популяризиране на културното наследство.

Департамент, предложил програмата:

Археология