Сравнително изкуствознание

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по общество и изкуство в Средновековието, експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници, градско пространство и културна памет, модернизъм и постмодернизъм в изкуството, храмово пространство и монументална живопис, иконография, европейските авангарди в изкуството, тоталитарно изкуство, културна памет и градска среда. Извънаудиторните учебни форми включват практики, проекти, стаж в музей, галерия, медия.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Теория на изкуството
Квалификация: магистър - изкуствовед

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в следните институции, с които има сключени договори: Национална художествена галерия, Национална галерия за чуждестранно изкуство, Софийска градска художествена галерия, Регионален исторически музей (РИМ) Враца и Община Враца, Археологически музей - Созопол, Археологически музей - Несебър и Община Несебър, РИМ Шумен и Община Шумен, Художествена галерия - Смолян и Община Смолян, РИМ Казанлък, РИМ Сливен, РИМ Хасково и Община Хасково, Художествена галерия - Сливен.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Франция, Германия (2), Австрия, Швейцария, Полша, Дания.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата познават историята на културата и изкуството - Антична, Средновековна, Нова и Съвременна. Те ще са усвоили знания за:

- културния трансфер на произведения на изкуствата

- експертна оценка на произведения на изкуството;

- връзки с преса, радио и телевизия и др.;

- организиране на изложби в страната и чужбина;

- работа по проекти към фондове и фондации;

- преподавателската дейност по история на изкуството в средните училища;

- оперативна критика, организация на музейни фондове и експозиции;

- изучаването и опазването на българското културно наследство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможност за професионална реализация като:

- уредници в художествени галерии и музеи;

- експертни оценители на произведения на изкуството в художествени галерии, музеи и антиквариати;

- куратори на изложби в страната и чужбина;

- редактори в културни редакции и издателства, в пресата и електронните медии;

- специалисти в културни домове, читалища, асоциации с нестопанска цел, други управленски структури в областта на културата;

- експерти, ангажирани с изучаването и опазването на българското културно наследство.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата