Поп и джаз музика

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Поп и джаз музика" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на поп и джаз интерпретацията. Тя има продължителност от три семестъра и предлага обучение по специалностите поп и джаз пеене и поп и джаз инструмент, като включва изучаването на джаз и поп интерпретация, вокална/инструментална методика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - поп, джаз дуо, трио, квартет, квинтет, комбо иби камерен състав. Програмата е известна със своите иновативни форми на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване както и с осигуряването на големи възможности за проктическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на поп и джаз музиката след завършванeто на обучението.

прочети още
Поп и джаз музика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музикално изпълнителство
Квалификация: магистър по музика (съответен инструмент/пеене)

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на теорията и практика и съвременната музикална култура;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско майсторство в областта на поп и джаз музиката;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- на висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика;

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи и състави.

Дипломиране:

Програмата се изучава в три семестъра в които студените избират от 1 - 3 семестър:

- 3 Аудиторни лекционни курса (кредитни) - общо 9 кредита от предлагани 4 курса;

- 2 Практически курса (кредитни), индивидуален - 6 кредита от предлагани 4 курса;

- 5 Извънаудиторни учебни форми (кредитни) - 15 кредита от предлагани 7 курса.

Професия и възможни заемани длъжности:

Магистърска програма "Поп и джаз музика" е в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство и има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно: поп/джаз инструменталист, оркестрант, корепетитор, поп/джаз певец, естраден певец, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

Департамент, предложил програмата:

Музика