Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование по международни отношения, концентрирано върху европейските интеграционни процеси. Обучението в програмата преминава през курсове, обясняващи спецификите на интеграционните процеси в Европа и постсъветското пространство.

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Политически науки
Квалификация: магистър по международни отношения

Практики:

Програмата предлага практики в държавни институции, местни власти, неправителствени организации и др.

Международна мобилност:

Студентите могат да ползват възможностите на европейската програма Еразъм Плюс.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- институционалното устройство на Европейския и Евразийския съюз;

- политическата структура на двата съюза;

- механизмите на управление на интеграционните процеси в Европа;

- институционалният модел и функционирането на интеграционните процеси в Европа;

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта" за завършване на образователно-квалификационна степен магистър в НБУ.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в институции на Европейския съюз, държавни институции, държавната и местната администрация, медии, неправителствени организации, консултантски организации и структури и др.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки