Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на съвременните електронни комуникации, включва курсове от четири области на телекомуникациите - радио комуникации и електронни медии, телекомуникационни системи и технологии, регулиране и мениджмънт на телекомуникациите, реализация на проекти в телекомуникациите. Програмата има четири специализации:

- Цифрови телекомуникационни мрежи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

- Регулиране и технологично управление в телекомуникациите

- Реализация на проекти в телекомуникациите

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Телекомуникации

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър по реализация на проекти в телекомуникациите

Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър - инженер по телекомуникационни системи и технологии

Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър - инженер по мобилни комуникационни системи и технологии

Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър по регулиране и технологично управление в телекомуникациите

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални обекти на БТК, Български пощи, Сименс, Ериксон, Електрон радиоком, БТА, МобилТел, Германос и други.

Предлагат се стажове по: радиокомуникации, телекомуникационни мрежи, мениджмънт и управление на телекомуникациите, радио и телевизионно управление.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- в предприятия в областта на информационните и телекомунинкационните технологии;

- по развитието и обслужването на корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи;

- в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации