Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по медии и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и необходимите умения да управляват самостоятелни информационни структури, свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Журналистика
Квалификация: магистър по журналистика

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в национални обществени и частни медии, утвърдени онлайн медии, печатни, електронни и интернет медии и др. Студентите могат да проведат стажовете си в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, Вестникарска група България ООД и университетските печатни издания.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция и Великобритания.

Компетенции на завършилите програмата:

- познават управленските теории в исторически и съвременен контекст;

- познават организацията, управлението и структурата на медийните индустрии и тяхната роля в общественото пространство;

- имат достатъчно познания за култура, изкуство, медии и политика изграждане на собствени критерии в медийната практика;

- умеят да анализират и оценяват медийни структури, организацията и управлението на електронните медии и другите средства за масова комуникация;

- умеят да управляват творчески екипи в аудиовизуалното производство и владеят механизмите за организиране и управление на екип;

- владеят управленски инструментариум, който им позволява да провеждат медийна и програмна политика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да работят в медии, агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми, в отделите по комуникации на държавната администрация, местната власт и частните фирми.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация