Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов български университет има 21 годишна история и се осъществява с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси.

Програмата предлага специализирано обучение в областите: оркестрово дирижиране, хорово дирижиране и композиция.

прочети още
Композиция и дирижиране

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Хорово дирижиране
Квалификация: магистър по хорово дирижиране

Специализация: Оркестрово дирижиране
Квалификация: магистър по оркестрово дирижиране

Специализация: Композиция
Квалификация: магистър по музикална теория - композиция

Практики:

Програмата има договори с професионални институции и организации, което е допълнително предимство за обучаващите се в нея.

Международна мобилност:

Програмата е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, дирижирането и композицията;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско музикално изкуство в класическия, поп и джаз жанр като диригенти или композитори;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, фолклорни изкуства, хореографски училища и др.).

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Професии и възможни заемани длъжности: композитор, преподавател по музикална теория, аранжьор, издател на нотна литература, експерт по музикални въпроси, хоров диригент, оркестров диригент, диригент на различни състави.

Департамент, предложил програмата:

Музика