Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език включват изисквания относно равнището на езиковата култура на студентите (правопис, пунктуация, граматика, подбор на подходящи думи в текст) и авторско писане на аргументативен тип текст по зададена тема (академично есе). Записването на курс се предхожда от установяване на входното равнище на студентите. В зависимост от показаните резултати студентите биват насочвани да запишат стандартния курс или курс за напреднали. Курсовете са двусеместриални по 30 часа на семестър.

прочети още
Курсове по български език