Когнитивна наука (на английски език)

Програмна схема

Семестриална учебна заетост:

за І-III сем. - студентите избират 15 от 21 кредита както от аудиторни, така и от извънаудиторни учебни форми за всеки семестър.

за IV сем. - студентите записват стаж, 15 кр.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)