Публичен мениджмънт (на английски език)

Програмна схема

Публичен мениджмънт (на английски език)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)