Филмово и телевизионно изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през теоретични и практически курсове по филмова и телевизионна режисура в различните видове кино, работа с актьора пред камерата, представя операторското майсторство с теоретични курсове за структурата на екранното изображение, за изграждането на визията и операторския стил в игралното и документалното кино, в телевизията, запознава с дигиталните технологии в киното и телевизията.

Програмата съдържа курсове по кинодраматургия, които създават знания и умения за разбиране и създаване на разказвателната структура и писане на добре структурирани сценарии както за игрални и документални филми, така и за различните формати сериали. Студентите изучават филмов маркетинг, естетика на киното, режисура на монтажа, продуцентство в киното и телевизията, кинодизайн и сценарий. Разделянето в 5 специализации става в трети семестър. По време на следването си студентите имат филмов практикум за заснемане на филм в условия, които наподобяват производствените.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области, както и надграждащ модул за кандидати професионални бакалаври от същото професионално направление.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Прием:

За приема е необходимо: мотивационно есе и интервю с програмния консултант на програмата.

Приемат се кандидати с бакалавърска или магистърска степен от други висши училища, които според избора си на квалификация, ако нямат необходимите компетенции, записват курсове от подготвителния модул от избраната специализация, които при дипломирането им се кредитират. Кандидати със степен професионален бакалавър се приемат само от същото професионално направление. Те записват задължително и надграждащ семестър от избраната специализация преди останалите 3 семестъра.