Международен бизнес

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международна търговия, международно търговско право и право на Европейския съюз, управление на проекти, с акцент върху проектите и програмите на Европейския съюз, международни търговски сделки, ценова политика в международния бизнес, международен финансов мениджмънт, делови преговори и търговски комуникации, специализиран английски език или специализиран немски език.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен бизнес

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по икономика, финанси, мениджмънт, право, маркетинг, счетоводство, количествени методи на икономическия анализ и английски език.

Приемът включва тест по английски език, интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.