Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на културния мениджмънт, програмата предлага курсове в областта на финансиране в културата; разработване и управление на проекти; политики и законодателство в областта на културата и културния мениджмънт; стратегическо планиране; управление на човешките ресурси; управление на интелектуалната собственост, управление на конфликти. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и практики и стажове в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност), както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават бакалавърска или магистърска степен по изкуства или по социални, стопански и правни науки.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.