Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява на студентите теоретични и практически знания, необходими, за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време на кризисни, рискови и конфликтни ситуации, както и приоритетно използване на новите постижения в Интернет технологиите, анализът на свързан тип данни и трансфер на информация и знание в реално време, към обществото, организациите и гражданите, с цел превенция и ограничаване на опасностите за тяхното здраве и живот.

Програмата е разработена, с цел осигуряване на студентите с теоретични и практически знания, необходими за да станат лидери в професиите, свързани с кризисен мениджмънт. Основната професионална ориентация на програмата е да предостави актуални знания за съвременните и бъдещи кризи, мениджмънт по време.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Прием:

В програмата могат да кандидатстват студенти с бакалавърска степен в областта на: националната сигурност, сигурност и отбрана, бизнес администрация, публична администрация, икономика, мениджмънт, маркетинг, комуникационни науки, компютърни науки и технологии, телекомуникации.