Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на вградените компютърни системи. Успешното проектиране на вградени системи предполага системен подход, който на свой ред изисква ориентация на обучението, различна от тази в традиционните компютърни науки. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в проектирането и приложението на вградени системи. Програмата включва и два курса по Софтуерни архитектури, разработени от Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University.

Обучението се провежда изцяло на английски език.

Програмата предлага подготвителен блок за кандидати от други области.

прочети още
Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.