Аерокосмически изследвания на околната среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата е съвместна с Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науки (ИКИТ-БАН). Целта на Програмата е подготовка на кадри в областта на използването на аерокосмичските методи и средства за целите на екологията и изучаването и опазването на околната среда. Актуалността на програмата е категорично доказания в световната практика факт, че аерокосмическите изследвания са мощно и ефективно средство за изучаване на околната среда. Като преподаватели са привлечени известни учени и специалисти в областта с многогодишен научен, практически и преподавателски опит.

прочети още
Аерокосмически изследвания на околната среда

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Приемът включва интервю и мотивационно есе.