Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на съвременните електронни комуникации, включва курсове от четири области на телекомуникациите - радио комуникации и електронни медии, телекомуникационни системи и технологии, регулиране и мениджмънт на телекомуникациите, реализация на проекти в телекомуникациите. Програмата има четири специализации:

- Цифрови телекомуникационни мрежи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

- Регулиране и технологично управление в телекомуникациите

- Реализация на проекти в телекомуникациите

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Телекомуникации

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по телекомуникации.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.