Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Обучението по музика в Нов български университет има 21 годишна история и се осъществява с голям брой видни творци в музикалната област. Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси.

Програмата предлага специализирано обучение в областите: оркестрово дирижиране, хорово дирижиране и композиция.

прочети още
Композиция и дирижиране

Прием:

В програмата се приемат професионални бакалаври, бакалаври и магистри по музикални и танцови изкуства.

Кандидат-студенти, завършили предходното си образование в областта на музикалните изкуства и искат да придобият специализация композитор и диригент се обучават 4 семестъра, а когато са завършили в друга област - минимум 5 семестъра, като първият е подготвителен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.