Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз" е създадена с цел да предостави знания и практически умения при подготовка и изпълнение на програми и проекти на Европейския съюз. В програмата са включени курсове, предлагащи актуални научни и практически познания в областта на публичното управление, институционалната рамка на ЕС, международните стандарти за управление на проекти и програми, възможностите за проектно финансиране. Специално място се отделя на оценките за разходите и ползите при подготвянето на проекти, както и на управлението на риска при реализиране на проектите.

прочети още
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на публична администрация.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.