Европейски политики за развитието на транспорта

Кратко представяне на програмата:

Програмата разглежда отделните видове транспорт, като фактор за развитие на бизнеса в национален и международен план. Дава познания за европейските транспортни политики, институционалния опит и трайните тенденции на развитие в страните-членки на ЕС.

Студентите анализират въздействието на транспорта върху общественото и икономическо развитие и се запознават със стратегически програмни документи, както и европейски примери за усвояване на структурни фондове. Моделите на публично частно партньорство са представени като възможност за реализиране на големи инфраструктурни проекти.

Програмата има широка практическа насоченост и реално повишава възможностите на магистрите за висококвалифицирана заетост в България и Европа.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по икономика, управление, политически науки, право.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от Подготвителен модул.