Регламенти и стандарти в медицината

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Регламенти и стандарти в медицината" предлага интердисциплинарна подготовка в областта на законовите разпоредби в медицината и регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България. У нас единствено НБУ предлага подобен род магистърско образование.

Обучението е интердисциплинарно - медицинско право, стандарти във фармацията, храненето, клиничните и параклиничните дейности и медицинската информатика както и биоетика и медицинска и здравна култура.

Курсовете се водят от водещи специалисти от ВМА, Факултетите по Фармация на и по Обществено здраве на Медицинскя университет-София, СУ "Св. Кл. Охридски", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Занятията се провеждат в учебния корпус на Военна болница, в центъра на столицата.

Преподаватели от Тулузкия университет изнасят лекции, ориентирани към практическото приложение на някои нови хранителни технологии.

В магистратурата академичните курсове са съчетани с практически занятия в Софийския съд, Военна болница, фармацевтични компании и др.

прочети още
Регламенти и стандарти в медицината

Прием:

В програмата се приемат кандидати със завършена бакалавърска или магистърска степен в образователните области - "Природни науки", "Социални дейности", "Здравеопазване" и "Информатика", както и с магистърска степен по "Право", "Медицина", "Стоматология" и "Фармация" и др.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.