Европейско управление

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование в областта на европейското управление. Обучението в програмата преминава през курсове по политическо развитие, институционалната система и право на Европейския съюз, управление на международната финансова система, регионална и външна политика на Европейския съюз, глобално управление и политическия процес. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по европейска интеграция и публични политики, европейска външна политика и политика на сигурност.

Програмата е разработена и се осигурява с преподаватели от Център "Жан Моне" по Европейски политики на НБУ.

Повече информация за Центъра виж на: http://www.nbu.bg/index.php?l=1351

прочети още
Европейско управление

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемната процедура включва интервю и мотивационно есе.