Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има три специализации:

- Вътрешна сигурност

- Международна сигурност

- Дипломация и сигурност

- Миграционна политика

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Национална и международна сигурност

Прием:

Завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър" по: обществени науки - политология, право, международни отношения, философия и социология, публична администрация, психология, история, полицейски, военни и други сродни специалности.

За специализации "Международна сигурност" и "Миграционна политика" се предпочитат кандидати с доказано владеене на чужд език.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от тази на програмата, записват курсове до 9 кр. от подготвителен блок.