Класическа музика

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Класическа музика" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на класическата музикална интерпретация. Тя има продължителност от три семестъра и предлага обучение по специалностите класически инструмент и класическо пеене, като включва изучаването на камерна музика, методика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, камерен оркестър. Програмата е известна със своите иновативни форми на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване както и с осигуряването на големи възможности за проктическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на класическата музика след завършвонeто на обучението.

прочети още
Класическа музика

Прием:

Приемът в програмата е следният: Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър" по музика.

Специализиран изпит:

- Есе на тема: Защо избрах да се обучавам в Магистърска програма "Класическа музика" в НБУ

- Интервю на кандидата с Комисията по прием, при което кандидатът по-желание може да изпълни музикални произведения.