Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на културно-историческия туризъм в Египет" предлага задълбочена подготовка и профилиране в областта на управлението на процесите, свързани с туристическия бизнес и археологията в областта на древен Египет. Програмата е насочена към кандидати с интереси в областта на мeниджмънта и управлението на туризма, на археологическата дейност и на Старата история. Програмата е съставена на принципа на интердисциплинарния подход, като съчетава в себе си академични знания от няколко области и практически умения.

прочети още
Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на бизнес администрацията или старата история. Приемът включва интервю и мотивационно есе.