Дизайн на книгата и текста

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери и редактори в областта на книгоиздаването, оформлението и редактирането на текстове за вестници, списания и книги. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват:

- задълбочено познаване на: дизайн проектирането на книги и периодични издания, компютърната обработка за печат, историята на българското книгоиздаване, мултидисплинарната работа с изображения и текстове, оформлението и редактирането на вестници, списания и книги. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като история на книгата и актуалното състояние на литературата и журналистиката, синтезът между писмени и визуални изкуства в контекста на съвременните комуникации и медийния пазар през 21 век.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.