Съвременни културни политики

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Съвременни културни политики" има интердисциплинарен характер и предлага на студентите си задълбочени познания за съвременните политики в областите на културата, изкуството и образованието - в български и европейски контекст. Програмата е ориентирана към съвременността, но предоставя на студентите знания за следите на близкото минало (социализма) в годините на източноевропейския (постсоциалистически) преход - културата и културните политики биват разглеждани в граждански ключ. Затова тя предоставя също така знания за основни теоретични категории и подходи за анализ на съвременните общества в областта на политическата философия и политическите изследвания. Казано обобщено, програмата предполага надграждане на теоретични, исторически и практически знания и умения, които да позволяват диагностика и ориентация в актуалните проблеми на съвременните общества от гледна точка на тяхната най-нова история и настояще (със специален акцент върху българския път в годините на социализма и пост-социализма). Заедно с това тя дава и специализирани знания за законодателството, институциите и неформалните практики в културата, за културното управление, приоритети и програми, за конфликтните зони и алтернативните тенденции в образованието, в съвременните изкуства (изобразително, театрално и кино), в музейното и архивното дело, в туризма, в градоустройството, градския живот и всекидневните култури на потребление.

Магистърската програма "Съвременни културни политики" е колективен изследователски резултат от семинара "Социализмът в музея на постсоциализма", провеждан регулярно в НБУ през академичната 2012-2013 г. и ръководен от доц. д-р Наталия Христова. Екипът на програмата е интердисциплинарен: преподаватели са изявени философи, политолози, антрополози, социолози, културолози, теоретици на изкуството и др. Програмата предлага и редица практически форми, сред които практики и стажове в различни културни институции.

прочети още
Съвременни културни политики

Прием:

Кандидатите се явяват на интервю и представят мотивационно есе на тема: "Защо искам да се обучавам в МП "Съвременни културни политики"?"