Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Програмата има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа-центрове и голф игрища)) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.Тези услуги се предоставят в хотелски структури, включващи луксозен дизайн, спа и аксесоари, и в човешко, културно и търговско обкръжение, отговарящо на изискванията на лукса (интериор, висша мода, декорация и произведения на изкуството).

Програмата е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост. Тя е резултат на едно ново търсене на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на европейските изисквания за управление на високо-категорийни хотели и ресторанти. Програмата е в отговор и на нарастващото търсене на мениджъри в луксозното хотелиерство в света - над 20%, в Европа - 60% и на приоритетите в развитието на България.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен от професионално направление 3.9. Туризъм. Приемът включва интервю, мотивационно есе и професионална автобиография.

Кандидатите с бакалавърска или магистърска степен от други образователни области записват допълнително подготвителен семестър /15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми/. Изключение правят кандидати, които имат ОКС "бакалавър" или "магистър", с минимум 3 години професионален стаж в хотелиерството и ресторантъорството. Те трябва да представят препоръка от работодател.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в областта на туризма, записват допълнително надграждащ семестър.