Електронен каталог

Магистърски програми

Аерокосмически изследвания на околната среда
Хуманитарни науки
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Дизайн на книгата и текста
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
Писмен и устен превод
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Съвременни културни политики
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Философия на киното
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Социални, стопански и правни науки
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бранд мениджмънт (на английски език)
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
    Специализация: Връзки с обществеността
Дипломация и международни отношения
Европейски политики за развитието на транспорта
Европейско управление
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Лидерство и публичен мениджмънт
Маркетинг мениджмънт
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Организационна и социална психология
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Право
    Специализация: Общо право
    Специализация: Право на Европейския съюз
    Специализация: Частно право
Психология на развитието
Публичен мениджмънт (на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Социална работа
Социално предприемачество
Стратегическо лидерство (на английски език)
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на културно-историческия туризъм в Египет
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Управление на туризма (на български и чужд език)
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Финанси
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансови пазари
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Природни науки, математика и информатика
Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)
Екологични експертизи и контрол
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Управление на проекти по информационни технологии
Технически науки
Архитектура
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Здравеопазване и спорт
Езикова и речева патология
Регламенти и стандарти в медицината
Изкуства
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
Визуална антропология
Графично и пространствено проектиране
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Живопис
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Класическа музика
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Мода и бизнес стратегии
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Плакат и комуникативен дизайн
Поп и джаз музика
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Сравнително изкуствознание
Стайлинг
Сценичен дизайн и медии
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Тонрежисура
Тракия и културата на Древния свят
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Сигурност и отбрана
Киберсигурност
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Дипломация и сигурност
    Специализация: Международна сигурност
    Специализация: Миграционна политика
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение