Електронен каталог

Магистърски програми

Администрация и управление
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Европейски политики за развитието на транспорта
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Лидерство и публичен мениджмънт
Маркетинг мениджмънт
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Публичен мениджмънт (на английски език)
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на културно-историческия туризъм в Египет
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Управление на туризма (на български и чужд език)
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Англицистика
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Бизнес комуникации
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Писмен и устен превод
Антропология
Визуална антропология
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Археология
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Архитектура
Архитектура
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Дизайн
Артистични практики в архитектурна среда
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Дизайн на книгата и текста
Мода и бизнес стратегии
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Стайлинг
Здравеопазване и социална работа
Артистични психо-социални практики и психодрама
Езикова и речева патология
Регламенти и стандарти в медицината
Социална работа
Управление на здравеопазването
Изкуствознание и история на културата
Сравнително изкуствознание
Тракия и културата на Древния свят
Изящни изкуства
Артистични практики в архитектурна среда
Живопис
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Плакат и комуникативен дизайн
Сценичен дизайн и медии
Икономика
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Бранд мениджмънт (на английски език)
Маркетинг мениджмънт
Международен бизнес
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Финанси
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансови пазари
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Информатика
Вградени и мобилни компютри (на български или английски език)
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Управление на проекти по информационни технологии
История
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационна режисура
Визуална антропология
Графично и пространствено проектиране
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Когнитивна наука и психология
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Организационна и социална психология
Психология на развитието
Медии и комуникация
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
    Специализация: Връзки с обществеността
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Музика
Класическа музика
Композиция и дирижиране
    Специализация: Композиция
    Специализация: Оркестрово дирижиране
    Специализация: Хорово дирижиране
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Поп и джаз музика
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Тонрежисура
Национална и международна сигурност
Киберсигурност
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Дипломация и сигурност
    Специализация: Международна сигурност
    Специализация: Миграционна политика
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Нова българистика
Бизнес комуникации
Дизайн на книгата и текста
Литература, книгоиздаване, медии
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Политически науки
Дипломация и международни отношения
Европейско управление
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Право
Право
    Специализация: Общо право
    Специализация: Право на Европейския съюз
    Специализация: Частно право
Природни науки
Аерокосмически изследвания на околната среда
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Екологични експертизи и контрол
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Романистика и германистика
Писмен и устен превод
Средиземноморски и Източни изследвания
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Театър
Артистични психо-социални практики и психодрама
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Философия и социология
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Социално предприемачество
Съвременни културни политики
Философия на киното
Център Български институт за отношения между хората
Социална работа
Център за социални практики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Бранд мениджмънт (на английски език)
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот