BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Цанко Донков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: