BABB862 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: