CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част

Анотация:

Основната цел на обучението в този курс е студентите да получат теоретични практически познания за създаване на компютърна 2D анимация. Ще бъдат разгледани особеностите при създаване на векторна и растерна анимация. Важен акцент в курса ще бъде изготвяне на система за управление на анимационен персонаж с помощта на компютър (риг). С тези познания студентите ще могат самостоятелно да създават анимационни филми и клипове в думерна и триизмерна среда с компютър.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Kак да изберат софтуер за професионалните си нужди в зависимост от спецификата на проекта, върху който работят.

• Да озвучават анимационните си филми.

• Какви формати и видео компресии да използват за своя финален продукт.

2) могат:

• Да работят с Adobe After Effects CS 6;

• Да прилагат основни принципи от класическата анимация в своята работа;

• Самостоятелно да създадат анимационен филм за кино и телевизия.

• Да работят съвместно по създаването на по-големи анимационни проекти с помощта на компютър.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща компютърна грамотност (Windows).

• Препоръчително е владеенето на английски език.

• Теоритични познания в областта на режисурата на анимационен филм и филмовия монтаж.

• Основни умения за художествена работа – рисуване, работа с форми и цветове, графична композиция и др.

• Класически анимационни похвати.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Растерна и векторна анимация в After Effects за напреднали.

2. Импортиране. Импортиране на слоеве от Photoshop. Работа със слоеве. Видове слоеве. Функции на външни и вътрешни за програмата слоеве.

3. Основни практики за изграждане и управление на типаж в компютърната анимация.

4. Риг на персонаж. Сравнение - прилики и разлики между принципите в 2D и 3D анимацията.

5. Кинематика. Права, обратна кинематика. Понятие, функции и приложение при ригове на персонажи – сравнение 2D и 3D.

6. Контролери. Понятие, функции и приложение.

7. Методи за пластична деформация – ефекти или карфички? Риг на персонаж с карфици.

8. Анимация на герой. Практическа задача.

9. Слайдери. Понятие, функции и приложение.

10. Риг за мимика на лице. Практическа задача.

11. Снимачен лист с time-remaping. Lip-sync на анимационен персонаж по звук. Работа със звук.

12. Тракване на движение, обекти и щифт. Елементарно експортиране на поредици.

13. Композитинг и видове Ефекти. Видове вградени ефекти. Важни плъгини.

14. Организация и структура на анимационен проект. Използване на proxy изображения за оптимизация на работния процес.

15.Финално обсъждане на студентските работи.

Литература по темите:

• Meyers, Trish and Chris, „Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials“, Publisher: CMP Books.

• Foster, Jeff . “After Effects and Photoshop: Animation and Production Effects for DV and Film”, Publisher: Sybex.

• Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, Jon S. Krasner, Elsevier and

• Focal Press, England.

• Meyers, Trish and Chris, „After Effects in Production“, Publisher: Focal Press.

• Harrington, Richard, “After Effects On the Spot: Time-Saving Tips and Shortcuts from the Pros”, Publisher: CMP Books.

• Harrington, Richard, „After Effects On the Spot: Time-Saving Tips and Shortcuts from the Pros“, Publisher: CMP Books.

• Brinkmann, Ron, “The Art and Science of Digital Compositing”, Publisher: Morgan Kaufmann.

• Rutherford, Emma. Silhouette: The Art of the Shadow, Rizzoli International Publications, 2009.

• Маринчевска, Надежда, „Квадрати на въображението”, изд. Титра.

Средства за оценяване:

практически задачи - 40 %

портфолио със задачите от семестъра - 40 %

устен изпит - 20 %