CARB803 Сториборд и лейаут ІІ част

Анотация:

Получаване на модерни знания в областта на артистичната, комерсиалната и компютърна анимация, артистичния авторски филм, рекламния спот и видеоклип.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• пълния спектър от професионални познания в областта на анимационния типаж, декор, сториборд, тайминг и музикално звуково оформление на авторският анимационен филм ;

2) могат:

• да владеят професионално изграждане на визуално-пластичната структура във филма, съобразена с литературната основа;

• да анимират и успешно да се включват във филмовите продукции като фазовчици, почиствачи, изпълнители на лейаут рисунки,аниматори и художници на сториборд


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са завършили основните курсове за анимационно кино през първите пет семестъра от обучението си.

• Основни познания и умения по класическа и приложна анимация, анимационен типаж и декор, анимационна драматургия и режисура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Процес на анимационното производство; технически указания за анимация, цветни декори, колор и снимане.

Работи се с всеки студент индивидуално по сценарий, избран от студента и консултиран с повече преподаватели. В работата със студента ще се следват следните стъпки:

1.Работа по сценария.Анализ на драматургичния материал. Търсене на подходяща стилистика и естетика спрямо изображението.

2.Харектерни черти в модерния дизайн на типажи.

3.Първоначалните скици за най-важните моменти в проекта, които да нахвърлят най-общо стила на изображението, атмосферата и средата, в която съществуват героите.

4.Изграждане на типажите – първо с груби рисунки. Прецизиране на пропорции, гледни точки, състояния. Анализ на основната „актьорска” задача на типажа.

5.Кратки анимационни тестове на основния герой. Сравнителна таблица на типажите. Типажът спрямо декора.

6.Композиране и цветови решения на основните кадри във филма.

7.Грубо нахвърлян сториборд. Обсъждане на яснотата на киноразказа, на функционалността на кадрите, на добре извадените акценти, на времетраенето на отделните кадри и ролята на камерата и гледната точка.

8. Прецизиране на сториборда.

9. Симбиозата между музиката, звуците,текста( ако има такъв) и изображението.

10. Анализиране на лейаут за известни анимационни филми.

11. Разработка на лейаут по част от готов сториборд.

12.Разработка на лейаут по готов декор и текст от режисьорската книга.

13.Основната роля на компановките, или „лейаута” и конкретни технически изисквания при изработката им в зависимост от жанра, стила и вида анимация

14.Основните технически изисквания и подробности при подготовката на филма за анимиране.

15. Импровизация или планиране(лейаут) - плюсове и минуси.

Литература по темите:

• На английски език, непреведена

1. Brian Lemay – “ Designing Cartoon Characters for Animation”

2. Tony White – “ The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques of Drawn Animation”

3. Richard Williams – “The Animator’s Survival Kit”

4. Frank Thomas and Ollie Johnston – “The Illusion of Life”

5. Leonard Maltin -‘Of Mice and Magic”

6. Harold Whitaker and John Halas – “Timing for Animation”

7. Shamus Culhane –” Animation from Script to Screen”

8. Ted Sennett – “The Art of Hanna-Barbera”

9. Chuck Jones – “Chuck Amuck”

10. Roger Noake –” Animation”

11. Kit Laybourne – “The Animation Book”

12. Gene Deitch – “How to Succeed in Animation”

• На френски език

• Jackie Bretaudeau – “Le Layout”

• Bernard Deyries –“Le Storyboard d’Animation de Series”

На руски език

• Иван Иванов-Вано –„Кадр за кадром”

• „Мастера советской мультипликации” –сборник статей

• Юрий Норштейн -„Снег на траве”

На сърбо-хърватски език

• Боривой Довникович - ‘Skola Crtamog Filma”

На български език

• Красимира Герчева –„Естетика на анимационния филм”

• Надежда Маринчевска –„Квадрати на въображението”

• Надежда Маринчевска – „ Българско анимационно кино 1915-1995г.”

• Тодор Андрейков –„Комичното на екрана”

• Шандор Фейа-„За анимацията въобще”

• Сергей Есенин –„Вълшебниците на екрана”

• Статии и студии от периодичния печат, посветени на анимационното кино

• Класическа и съвременна детска литература: приказки от Братя Грим, Шарл Перо, Андерсен, Карло Колоди, Дж.М. Бари, Оскар Уайлд, Ръдиард Киплинг, А.Милн, Жак Превер, Антоан дьо Сент Екзюпери, Л.Ф.Баум, Астрид Линдгрен, Джани Родари, Ерих Кестнер, Биатрикс Потър, Доналд Бисет, Роалд Дал, Елин Пелин, Николай Райнов, Валери Петров и др.

• Митове, легенди и приказки от световния фолклор

• Класическа и съвременна проза и поезия

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ:

КОНФЕРАНС ……50….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50……... %

Дата на провеждане на текущия контрол.

Всяка 6-седмица