MODB810 Конструктивни експерименти и градиране

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основите методи за градиране на облекло.

Ще се запознаят с принципите на работа с ръсто-размерни таблици.

Ще се запознаят с начина на размножаване на дамска пола, панталон и корсаж.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- принципите за градиране на облекло

2) могат да:

- градират облеклo.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по конструиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Градиране на облекло - въведение.

2. Методи за градиране.

3. Ръсто-размерни и градиращи таблици

4. Размножаване по метода чрез основна таблица.

5. Размножаване по метода чрез локални правила.

6. Размножаване на пола.

7. Размножаване на панталон.

8. Размножаване на T-shirt.

9. Размножаване на блуза без свивки.

10. Размножаване на дамски корсаж.

11. Градиране на клъцка.

12. Стайл, Маркер и подреждане на маркер.

13. Компютърно градиране

14. Упражнение.

15. Текущо оценяване.

Литература по темите:

Попова-Недялкова, Незабравка (2016) Компютърни системи в модната индустрия, НБУ.

Средства за оценяване:

- Текущо оценяване,

- Изпит.