MODB805 Детайли в облеклото

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с видовете детайли в облеклото и тяхното значение за цялостна визия и функционалност на дрехата. Лекциите са комбинирани с практически занимания. Получените знания се прилагат при създаване на дизайнерски проекти и готови облекла, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

ас. Мария Миличин  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят:

Видовете функционални детайли в облеклото, тяхната роля и значение за цялостната визия на дрехата.

2) могат:

Да изработват както отделни детайли, така и цялостна дреха с акцент върху даден детайл.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Декоративни детайли

2. Инкрустации

3. Бродерии

4. Апликации

5. Бижута, вградени в облекло

6. Кожени, платнени и трикотажни аксесоари като част от облеклото

7. Текстури

8. Конструиране и изпълнение на различни видове детайли като части от облеклото

Литература по темите:

броеве на списанията в библиотеката на НБУ:

NEXTLOOK

VIEW

VIEW 2

DETAILS

L'OFFICIEL

RUNDSCHAU

и др.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване ще бъде върху работата по поставените в курса задачи през семестъра. Присъствието по време на лекциите и практическите занимания е желателно. Ако студентът не е доволен от текущата си оценка, може да се яви на конферанса в края на семестъра, като представи задачите, поставени през семестъра. Същото трябва да направят и тези студенти, които по една или друга причина нямат текуща оценка. Ако не успеят да се справят до края на семестъра, студентите могат да се явят на изпит през редовната сесия.