MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки

Анотация:

В рамките на този курс студентите създават втора дипломна колекция, следвайки правилата:

1. История за разказване

2. Източници на вдъхновение

3. Съставяне на мудборд и подбор на колорит

4. Подбор на платове и аксесоари

5. Скици на моделите, представени в лайн-ап

6. Уточняване и подбор на 6 модела, които ще се конструират и ушият от студента

7. Конструиране на моделите и/или работа върху торс

8. Кроене и ушиване на моделите в ателието

9. Изработване на аксесоари и доокомплектоване на тоалетите за представяне на ревю

10. Подбор на манекени, ред на представяне

11. Показване на моделите на ревю, общо за всички дипломанти

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

С приключването на тази колекция студентите демонстрират уменията си на дизайнери. Те подготвят свое портфолио с две разработени колекции, теоретична част, скици и малки кройки на моделите, фотосесия. С ревюто и представянето на портфолиото студентите придобиват бакалавърска степен по моден дизайн.
Предварителни изисквания:
Успешно приключване на всички курсове по моден дизайн.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История за разказване

2. Източници на вдъхновение

3. Съставяне на мудборд и подбор на колорит

4. Подбор на платове и аксесоари

5. Скици на моделите

6. Уточняване и подбор на 6 модела, които ще се ушият

7. Конструиране на моделите

8. Кроене и ушиване на моделите

9. Окомплектоване на моделите

10. Подбор на манекени

11. Демонстрация на моделите на ревю, общо за всички дипломанти.

Литература по темите:

Прогнозни модни списания в библиотеката на НБУ

Средства за оценяване:

Консултации по дизайна

Консултации по конструирането

Консултации по ушиването