MODB803 CAD системи в модната индустрия

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различни техники за работа с програмата Corel Draw и да придобрят знания за компютърнo изграждане на технически скици и работа с десени. Широко са застъпени техники за рисуване с молив и създаване на компютърно генерирани десени от реални платове, както и различни детайли от облеклото. Студентите се учат да използват Corel Draw за сублимационен печат на текстил и ситопечат. Лекциите и упражненията вървят плавно с цел максимално разбиране и усвояване материала. При оценки отличен и много добър от курсова работа и тестове, студентите се освобождават от изпит. Текущото оценяване се извършва върху самостоятелно изготвени графични проекти, които студентите представят на преподавателя. По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват и упражняват новите техники. Обучението се извършва в компютърните зали на НБУ, като студентите могат да проследяват развитието на лекцията, чрез мултимедийни презентации представени от преподавателя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят Да създават графични проекти в Corel Draw, и ще умеят самостоятелно да дигитализират технически скици и десени

2) могат: Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават технически скици, различни десени на платове и детайли като копчета, ципове и плисета. Ще могат самостоятелно да колоризират текстил на принципа на сублимация и сито печат. Тези умения ще им помогнат да се реализират успешно като модни дизайнери.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Не е нужно нищо повече от базови познания за навигация в MS Windows, тъй като курса въвежда студентите стъпка по стъпка в програмата (Corel Draw).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История и начално въведение в интерфейса на програмата

2. Създаване на файл и работна среда

3. Базови форми ( shapes)

4. Текст и инструменти за въвеждане

5. Рисуване на копче и орнамент

6. Рисуване на женски силует

7. Рисуване на мъжки и детски силует

8. Основни техники на инструмента Pen.

9. Работа с молив Pen

10. Изображение за сублимация

11. Оптимизиране на изображение JPEG

12. Създаване на галерия със силуети

13. Работа с четки

14. Създаване на десени и различни цветови пространства

15. Самостоятелна задача

Литература по темите:

“BASICS CONSTRUCTION FASHION DESIGN” - Anette Fischer – изд. “AVA Publishing SA” Switzerland

“CorelDRAW X7. Официалното ръководство” - Гари Дейвид Боутън, АлексСофт, 2015 г.

Средства за оценяване:

3 текущи оценки - 100%

Текущите оценки се поставят въз основа на периодични тестове (конкретни задачи за конструиране), които имат за цел да покажат усвоените до момента умения за чертане с cad.assyst

Присъствието по време на лекциите и практическите занимания е желателно. Ако студентът не е доволен от текущите си оценки, може да се яви на изпит по време на изпитната сесия. Същото трябва да направят и тези студенти, които по една или друга причина нямат текуща оценка. Крайната оценка се формира при поставени минимум две текущи оценки.