MODB802 Конструиране на облекло - VІ част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на дамско бельо и дамско горно облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn), адаптирана от инж. Татяна Георгиева. В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева-Георгиева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско бельо;

2. Могат да изработят цялостен дизайн-проект
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в учебна зала за 40 души.

2.Залата трябва да бъде оборудвана със компютър и мултимедиа.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.(А1)

4. Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

МЪЖКО ОБЛЕКЛО

1. Конструиране на мъжка боди блуза.

2. Експеримент в материал на мъжка боди блуза.

З. Конструиране на мъжко сако

4. Конструиране на мъжка жилетка.

5. Експеримент в материал на мъжка жилетка.

8. Конструиране на мъжка риза.

9. Модели ризи.

10.Проект на мъжко облекло

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1. 4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер (панталон и корсаж)

–изработване на собствен модел в материал

2. Изпит:

-курсова работа – 10 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5