MODB801 Дизайн колекция

Анотация:

Разработването на цялостна колекция е една от основните дейности на модния дизайнер. Студентите в 8 семестър вече са запознати с дейностите, присъщи на дизайнера, и е време да ги приложат при разработването на първата им собствена колекция - дипломното ревю. Всеки етап от работата се консултира с научния ръководител, избран от студента.

1. Тема на колекцията - история за разказване.

2. Проучване

3. Източници на вдъхновение

4. Мудборд и колорит

5. Мостри платове

6. Дизайн на колекцията

7. Преставяне на колекцията в скици

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят какви стъпки са необходими за създаването на една модна колекция.
Предварителни изисквания:
Обучение по моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Избор на темата - история за разказване

2. Проучване по темата

3. Източници на вдъхновение, представени в снимки, мостри, цветове

4. Създаване на мудборд и подбор на колорит

5. Подбор на платовете за колекцията, работа с мостри, принтове и др.

6. Дизайн етап 1 - бързи скици

7. Подбор на най-подходящите скици

8. Представяне на колекцията в скици

Средства за оценяване:

конферанс на всеки етап