ARTB849 Експериментална и авангардна мода

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с експериментални и авангардни концепции и техники в областта на модния дизайн, дизайнери работещи в тази посока и тенденции за развитието на експерименталната и авангардна мода

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• История и тенденции в развитието на експерименталната и авангардна мода

2) могат:

• Да създадат проект за моден продукт от експериментален характер


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания по история на модата и съвременни модни тенденции

• Основни знания по съвременно изобразително изкуство и течения в съвременния дизайнФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Експериментална мода в контекста на съвременните форми в изкуството

2. Дизайнери и модни марки, работещи в областта на авангардната мода

3. Нестандартни материали, използвани в модата

4. Проектиране на модел от нестандартен материал

5. Нестандартни технологии, използвани в модата

6. Интелигентен текстил и приложението му в съвременната мода

7. Проектиране на модел с приложение на интелигентен текстил

8. Бавна и еко мода

9. Проектиране на колекция екологична мода

10. Конструктивизъм, футуризъм и сюрреализъм в модата

11. Деконструктивизъм в модата

12. Проектиране на колекция, вдъхновена от деконструктивизма

13. Нестандартни техники за представяне на моден продукт – пърформанс и инсталация

14. Визуалните изкуства в помощ на представяне на моден продукт

15. Създаване на концепция за представяне на моден продукт чрез нестандартна техника

Литература по темите:

Lipovetsky, Gilles, The empire of fashion: dressing modern democracy, Princeton: Woodstock: Princeton University Press, 2002

• The fashion book, London: Phaidon Press Lim, 1998

• Travers-Spencer, Simon, The fashion designer's directory of shape and style, Hauppage: Barrons Educational Series, 2008

• Fashion now : i-D selects the world's 150 most important designers / Ed. by Terry Jones, Avril Mair, Koln: Taschen, 2002

• Fashion Show / GAP; ed. Yoshiaki Yanata, Tokyo: GAP Japan Co., Ltd., 2005

• Fashion trends styling / Ed. Marita Sonnenberg and Heinz Sommermeyer, Dusseldorf: Branche & Business, б.г.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%