BABB729 Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса

Анотация:

Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: