CARB714 Интернет анимация (Flash)

Анотация:

Въпреки отказа на APLE от Flash плеара ,Flash си остава неделима част от работата на съвременния аниматор.Съдържащите се във Flash модерни идеи все по често се използват и в традиционни продукти като Art-филми и TV анимация. Ще бъдат разгледани възможностите на Флаш и в двете области. В курса ще бъдат изготвени клипове и малки приложения както на Flash ,така и на съвместим с HTML5 софтуер.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

Принципите и философията на технологията Flash

могат:

Да работят с растерна и векторна графика във Flash

Да анимират обекти и полигони във Flash

RIG на персонажи за промишлената Flash анимация.

Да изготвят прости приложения във Flash

Да работят съвместим софтуер за Flash


Предварителни изисквания:
Работят с графични файлове в компютър (Векторна и растерна графика)

Класическите анимационни техники

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Революцията Flash. Последици

2 Потребителски интерфейс

3 Графични инструменти. Времева линия . Библиотеки

4 Векторна и растерна графика във Flash. Trace. Други средства за векторизиране. Update и работа с външни редактори

5 Трансформация на обекти на обекти. Graphic; Movie clip. Motion tween.

6 Анимация на ниво под обекти.Shape tween

7 Паралелно действие на времевите линии.

8 Символна структура във Flash

9 Сцени .Организация на сцени във Flash. Панелът Scene

Упражнения

10 Анимация в различни системи координати.”Ято птици”

11 Символна структура „Персонаж”

12 Работа със graphic.

13 Bone tool във Flash

14 3д слоеве във Флаш

15 Организация на сцени.Аниматик

Литература по темите:

www.flashkit.com

www.newgrounds.com

www.ffiles.com

www.kirupa.com

www.Flashmagazine.com

www.flashsound.com/

Средства за оценяване:

Практически разработки-50%

Участие и активност-25%

Казуси-25%